Švábska 45
080 05 Prešov

ELS POWER s.r.o.

Firma ELS POWER pôsobí v oblasti elektroinštalácií od roku 1992 ako živnostenská firma.
Firma sa od svojho vzniku profiluje ako dodávateľ kompletných elektromontážnych prác v objektoch občianskej, priemyselnej a administratívnej výstavby a inžinierskych sietí.
Našou trvalou snahou je uspokojovať požiadavky stále rastúceho počtu zákazníkov a zabezpečiť aby servis, kvalitná produkcia a všestranná starostlivosť o našich zákazníkov trvalo pokračovali a ďalej sa zlepšovali.

Rozsah činností:
– Montáž, servis a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v priestoroch bez nebezpečia aj s nebezpečím výbuchu
– Výroba rozvádzačov
– Montáž slaboprúdových rozvodov, EPS, MaR, HSP, TV, STA, štruktúrovanej kabeláže
– Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia